Bahan Sekolah Minggu

Bahan Sekolah Minggu di laman ini sesuai untuk kanak-kanak berumur 5 – 10 tahun. Bahan Sekolah Minggu ini berdasarkan Al Kitab Kristian dan terbahagi kepada tiga bahagian iaitu Perjanjian Lama, Perjanjian Baru dan Kehidupan Kristian. Setiap bahagian mengandungi 48 unit dan dapat digunakan selama setahun. Sila muat turun untuk dijadikan bahan rujukan atau bahan ajaran Sekolah Minggu bagi Gereja Kristian Protestan atau Gereja Evangelikal.