KK11 Trinitas

Minggu ll   Trinitas

Ulangan 6:4

1 Yohannes 5:7

Doktrin Trinitas – yaitu bahwa Allah Bapa, Yesus, dan Allah Roh Kudus masing-masing adalah Tuhan yang sama dan satu – yang tetapi Dia wujud dalam tiga pribadi. Perjanjian Lama dan Baru keduanya mengajarkan Kesatuan dan Trinitas Tuhan. Ide bahwa hanya ada satu Tuhan, tetapi Allah adalah Tiga-dalam-Satu.

 

Aktiviti

Trinitas iaitu Tuhan yang satu tetapi wujud dalam tiga pribadi iaitu Allah Bapa, Yesus anak Allah dan Roh Allah sukar difahami. Kita boleh mengambarkan konsep ini dengan menggunakan daun mapel. Daun mapel dalam gambarajah berikut satu sahaja tetapi ia wujud dalam tiga cabang. Cetak gambar berwarna bagi adik-adik dan ajak mereka warnakan dua lagi cabang yang belum diwarnakan dengan corak yang sama seperti cawangan daun yang telah diwarnakan supaya menghasilkan satu daun yang wujud dalam tiga cawangan yang sama rata. Rujuk kepada gambarajah seterusnya yang telah siap diwarnakan.kk11b

kk11a