KK35 Mata dan Telinga yang Melayan

Minggu 35  Mata dan Telinga yang Melayan

Kolose 2 : 23

Kolose  2 : 23 menyahut kita supaya melakukan semua tugas dengan sepenuh hati, seolah-olah kita melakukannya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita perlu ingat bahawa kita akan menerima pahala daripada Tuhan, yang disediakan Tuhan untuk umatNya.

Aktiviti

Cetakkan gambar yang berikut bagi adik-adik kemudian bantu mereka melukis mata dan telinga pada muka tersebut. Tanya adik-adik bagaimanakah mereka boleh menggunakan mata dan telinga mereka untuk melayan orang-orang disekeliling mereka? Mereka boleh menggunakan telinga untuk mendengar tentang keperluan dan susah hati orang lain, dan menggunakan mata untuk memerhati keperluan dan keselamatan orang-orang yang berdekatan. Akhir sekali adik-adik boleh mewarnakan gambar itu.

kk35