KK4 Nama-Nama TUHAN

Minggu 4   Nama-Nama TUHAN

 TUHAN kita dipanggil dalam banyak nama dalam Bahasa Ibrani. Nama-nama berlainan itu menunjukkan sifat-sifatNya yang agung dan berbeza. Berikut ialah Nama-Nama TUHAN yang kerap digunakan. Cetak Nama-Nama TUHAN bagi adik-adik dan bantu mereka menghiasi kertas itu dengan rangka yang elok. Mereka boleh merujuk kepada rangka di bawah sebagai satu contoh.

kk4akk4b