PB11 Kasih Tuhan

Minggu 11   Kasih Tuhan

Yohanes 3:16

Allah sangat mengasihi orang di dunia ini sehingga Dia memberikan AnakNya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Anak itu tidak binasa tetapi beroleh hidup sejati dan kekal.

Aktiviti

Beritahulah adik-adik inilah Bumi kita, Tanya adik-adik tahukah mereka di manakah Malaysia dan tunjukkan kepada mereka tanah-tanah besar yang dapat dinampak dalam gambar ini seperti India, Indonesia, Cina dan Afrika. Suruh adik-adik lukis ramai orang atas bumi ini untuk mewakili penduduk dunia kita dan ingatkan mereka Allah mengasihi semua orang, tidak kira warna, bahasa  atau bangsa.

pb8