PB19 Pokok Anggur dan Carang-Carangnya

Minggu 19  Pokok Anggur dan Carang-Carangnya

Yohannes 15 : 5 – 6

Yesus berkata, “ Aku pokok anggur dan kamu carang-carangnya. Sesiapa yang tetap bersatu dengan Aku, dan Aku dengan dia, akan berbuah lebat; kerana tanpa Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sesiapa yang tidak tetap bersatu dengan Aku, akan dikerat seperti carang lalu menjadi kering. Carang-carang seperti itu akan dikumpulkan lalu dibuang ke dalam api dan dibakar.

 

Aktiviti

Beritahu adik-adik Yesus bagaikan pokok anggur dan kita bagaikan carang-carangnya. Jika kita tetap bersatu denganNya, kita akan berbuah lebat tetapi jika kita tidak tetap bersatu dengan Yesus, kita seperti carang-carang yang dikerat lalu menjadi kering dan dibuang kedalam api dan di bakar.Suruh adik-adik angkat tangan jika mereka ingin tetap bersama Yesus dan berdoa untuk mereka supaya mendapat keupayaan daripada Tuhan Yesus.

Bantu adik-adik melukis buah anggur yang lebat dalam gambarajah yang berikut, kemudian warnakannya. pb16