PB29 Perumpamaan tentang Domba Sesat

Minggu 29    Perumpamaan tentang Domba yang Sesat

Matius 18 :10 – 14

 

Yesus member satu perumpamaan seorang yang mempunyai seratus ekor domba, jika seekor daripada kawanan dommba itu sesat, tentu dia akan meninggalkan sembilan puluh sembilan ekor domba yang sedang meragut rumput di bukit lalu pergi mencari seekor domba yang sesat itu. Apabila dia menjumpai domba itu, kegembiraannya atas domba yang seekor itu akan lebih besar daripada kegembiraan atas sembilan puluh sembilan ekor domba lainnya yang tidak sesat. Demikianlah juga Bapa kita di syurga yang tidak mahu salah seorang pengikut Yesus yang kecil sesat. Beginilah kasih TUHAN kepada adik-adik

 

Aktiviti

Cetak gambar yang berikut bagi adik-adik dan suruh mereka cari domba-domba yang tersembunyi dalam gambar itu. Lepas itu adik-adik boleh mewarnakan gambar itu

pb26