PB32 Yesus di Rumah Tuhan

Minggu 32  Yesus di Rumah Tuhan

Matius 21 : 12 – 13

Pada suatu hari Yesus masuk ke Rumah Tuhan lalu mengusir semua orang yang berjual beli disitu. Dia menunggangbalikkan meja para penukar wang dan banku para penjual burung merpati.  Yesus berkata kepada mereka, “Di dalam Alkitab tertulis bahawa Allah berfirman, ‘ Rumah-Ku akan disebut rumah tempat berdoa.’ Tetapi kamu menjadikannya tempat persembunyian perompak!”

Aktiviti

Rumah Tuhan suci dan kita perlu menjaga tindak laku kita ketika dalam Rumah Tuhan. Gambar yang berikut menunjukkan Rumah Tuhan dengan pelbagai jenis barangan jualan dan lain-lain. Warna hitam semua jenis barangan dan tindakan yang tidak sepatut berada dalam Rumah Tuhan dan warnakan dengan pelbagai warna akitiviti dan barangan yang baik dalam gambar itu.

pb29