PB4 Baptis Yesus

Minggu 4   Baptis Yesus

Matius 3:13 – 17

Pada masa itu Yesus meninggalkan Galilea lalu pergi ke Sungai Yordan. Dia menemui Yohanes dan minta supaya dibaptis olehnya.  Setelah Yesus dibaptis Dia keluar dari air sungai. Tiba-tiba langit terbuka dan Yesus nampak Roh Allah turun seperti burung merpati keatasNya. Kemudian terdengar suara Allah berfirman, “Inilah AnakKu yang Aku kasihi. Dia menyenangkan hatiKu.”

Aktiviti

Warnakan gambar Yesus. Kemudian potong keluar gambar itu dan masukkan dalam beg plastic yang lutsinar dan tak berwarna. Gunakan pelekat atau tape untuk melekatkan beg plastic dengan sepenuhnya supaya tidak masuk air. Sediakan satu bekas air. Ambil gambar Yesus yang sudah dibalut plastik dan masukkan dalam air. Tunjukkan adik-adik bagaimana pembaptisan dibuat.

pb1