PB8 Kasihi Musuh Kamu

Minggu 8   Kasihilah Musuh Kamu

Matius 5: 43-45

Yesus menyuruh kita kasihilah musuh kita dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kita. Kerana dengan demikianlah kita menjadi anak-anak Bapa kita di syurga.

 

Aktiviti

Kumpulkan tunas atau batang pokok yang masih muda, panjang dan senang dilentur. Berikan beberapa batang kepada setiap orang adik. Tunjukkan mereka cara menyusun batang – batang dan ikatkan dengan benang supaya menjadi dua orang yang bergading tangan. Adik-adik yang lebih besar boleh membuat lima atau enam orang, sehingga boleh membentuk bulatan. Ingatkan adik-adik kita haruslah bantu-membantu dan kasihi orang-orang di sekeliling kita.

pb5