PL7 Perjanjian Allah dengan Nuh

Minggu 7   Perjanjian Allah dengan Nuh

Kejadian 8 dan 9

Apabila air banjir sudah surut, Allah pun berfirman kepada Nuh supaya membawa keluarganya dan semua makhluk hidup keluar dari bahtera. Setelah Nuh membawa keluar keluarganya dan semua makhluk hidup, dia pun mendirikan sebuah mazbah untuk TUHAN dan mempersembahkan korban untuk menyenangkan hati TUHAN. Bau harum korban Nuh menyenangkan hati TUHAN dan Ia pun memberkati Nuh dan anak-anaknya. Allah juga membuat perjanjian dengan Nuh yang Dia tidak akan membinasakan semua makhluk hidup dalam banjir lagi. Pelangi itu menjadi tanda perjanjian Allah dengan dunia yang banjir tidak akan membinasakan semua makhluk hidup lagi.

 

Aktiviti

Sediakan pinggan kertas dan potong kepada dua bahagian. Bantu adik-adik melukis dan mewarnakan pelangi untuk memperingatkan janji Allah kepada manusia. Tulis dibawah pelangi “Aku akan mengingat perjanjianKu dengan kamu.” Kejadian 9:15

plm7